Mateří kašička je sekret vylučovaný hltanovými žlázami mladých včel, tzv. kojiček, který slouží k výživě včelích larev v prvních dnech jejich života. Jedná se o velmi výživný produkt složený z bílkovin, cukrů, tuků, vitamínů a minerálů, hormonů a dalších látek.

Právě na množství příjmu mateří kašičky záleží, zda se z vajíčka nakladeného matkou (včelí královnou) vylíhne včela dělnice, nebo nová matka. Larvy dělnic jsou krmeny touto látkou po dobu třech dnů. Larvy budoucích matek jsou krmeny po celé ... (pokračovat)

Med je nejznámějším produktem včelího společenstva. Vzniká sbíráním nektaru z květů, popř. producentů medovice. Včely tyto šťávy obohatí o enzymy, zahustí a uloží do buňky, aby mohly přečkat období bez snůšky a zimu. 

Z největší části je med složen z monosacharidů - fruktózy a glukózy. Na rozdíl od řepného cukru - sacharózy nemusí tělo monosacharidy štěpit a energie je tudíž k dispozici téměř okamžitě. Ve složení pak následuje voda, enzymy, antioxidanty, vitamíny ... (pokračovat)

Díky zkušenostem včelařů z celého světa se podařilo prokázat, že nám včely umí nabídnout ještě jeden produkt své práce, který ovšem není vidět. Jde o tzv. ovčelení. 

Lidé věří, že každý předmět (živý či neživý) vyzařuje do svého okolí určitý druh energie. Někteří lidé u sebe nosí různé minerály - drahé kameny, které mají dodávat  sílu, či léčit. Díky těmto přírodním silám se také cítíme dobře v přítomnosti zvířat... (pokračovat)

Slovo popolis pochází z řečtiny a znamená předměstí, nebo brána. Podle jiných zdojů pochází z latinského slova "propolire" - v češtině kabát. Propolis je pryskyřičný tmel který včely používají k vyplňování prasklin a děr v úlu a slouží také pro upravení velikosti vletových otvorů. To včelám umožňuje lepší obranu proti nevítaným návštěvníkům, ale také lepší regulaci klimatických podmínek uvnitř úlu. Včely propolisem potírají stěny úlu, vytvoří tak prostředí nevhodné pro růst plísní, bakterií a virů. Vzhledem... (pokračovat)

Pyl se skládá z jednotlivých pylových zrn, což jsou samčí pohlavní buňky rostlin. Ty včely sbírají během hledání nektaru na květech rostlin a ukládají je do speciálních košíčků umístěných na posledním páru nohou do tzv. rousků. 

Pylu se také se mu říká "včelí chleba", obsahuje totiž bílkoviny potřebné pro život včel. Přinesený pyl včely ukládají do prázdných buněk, ze kterých je dle potřeby odebírán... (pokračovat)

Včelí jed obsahuje směs látek (hormony, enzymy a další) které mají za úkol paralyzovat, či alespoň zpomalit vetřelce před napadením úlu.

Včelí jed se hromadí v jedovém váčku umístěném na konci zadečku včely. Při vycítění nebezpečí včely neváhají žíhadlo použít i přesto, že za to zaplatí životem. Včelí žihadlo totiž obsahuje zpětné háčky které při zasažení pokožky zajistí, že žihadlo zůstane v místě vpichu i s jedovým váčkem který do Vašeho... (pokračovat)

Včelí vosk vzniká metabolickou přeměnou medu a pylu ve voskových žlázách mladých včel. Tyto žlázy se nacházejí na zadečku. Vzniklé šupinky vosku včely sbírají nožkami a kusadly zpracovávají, aby jej mohly použít ke stavbě díla - šestibokých buněk do kterých bude matka klást plod, nebo poslouží coby zásobárna medu a pylu. Takto nově vystavěné dílo se nazývá panenská souš - ještě v ní nebyl vychován plod. Po každé vylíhlé včele zůstané v buňce obal kukly - tzv. košilka... (pokračovat)

gallery/materi kasicka
gallery/med
gallery/voda
gallery/propolis
gallery/pyl
gallery/vceli jed
gallery/vosk
www.000webhost.com