Díky zkušenostem včelařů z celého světa se podařilo prokázat, že nám včely umí nabídnout ještě jeden produkt své práce, který ovšem není vidět. Jde o tzv. ovčelení. 

Lidé věří, že každý předmět (živý či neživý) vyzařuje do svého okolí určitý druh energie. Někteří lidé u sebe nosí různé minerály - drahé kameny, které mají dodávat  sílu, či léčit. Díky těmto přírodním silám se také cítíme dobře v přítomnosti zvířat, v lese, či u vody. 

Stejně tak i včely vyzařují jisté energetické pole, které nám může být ke prospěchu. Ovčeluje se obyčejná voda, která má na lidské tělo harmonizační účinky, nebo je tímto zákrokem možné posílit účinek různých mastí. Někteří lidé dokonce tvrdí, že se ovčelením dá zkvalitnit víno, či pálenka.

Tyto účinky je ovšem složité prokázat vědecky a samozřejmě se nabízí otázka, zda nejde pouze o placebo efekt. Takže nezbývá, než vyzkoušet a udělat si vlastní názor. Na zdraví! :)

Ovčelená voda

www.000webhost.com